Exceptionnelle Armoire Style Louis XVI & Wedgwood
Exceptionnelle Armoire Style Louis XVI & Wedgwood
Vitrine en Marqueterie Style Louis XVI - 1900
Petite Vitrine de Style Louis XVI en Marqueterie
Petite Armoire Laquée Style Louis XVI
Petite Armoire Laquée Style Louis XVI
Buffet en Noyer Style Louis XVI
Enfilade Style Louis XVI ornée de Bronze
Vitrine en Bois Doré Style Louis XVI
A. CHEVRIE - Vitrine en Acajou Style Louis XVI
Bibliothèque en Noyer Style Louis XVI
Armoire Style Louis XV/Louis XVI signée "BASTET"
Vitrine /Argentier Laqué Style Louis XVI
Ensemble Napoléon III en Bois Doré
Vitrine-Bonheur du Jour Style Louis XVI
Petit Meuble à Musique Style Louis XVI